Vid havet vill jag bo!

Välkommen till Nynäshamnsbostäder

Uthyrningen är stängd v.32. Inga ärenden behandlas då.

Registrera dig i bostadskön

Registrera dig i kön
Lediga bostäder
Felanmälan

العناية بنظافة اليدين - Nadaafada baabacda gacanta - Good hand hygiene

العناية بنظافة اليدين
تجنب العدوى من المصابين أوإصابة الآخرين
بالعدوى
اغسل يديك مرات عديدة !
إن كل ما يسببب العدوى يعلق بسهولة على اليدين
وغيرها من الأسطح مثل مقابض الأبواب، و هي تنتقل
كذلك عند المصافحة باليد. ولذلك يجب غسل اليدين
بالصابون والماء الدافئ مرات عديدة. قم دائما بغسل
اليدين قبل تناول الطعام، تحضير الطعام و كذلك بعد
استخدام المرحاض. إن استخدام كحول التنظيف اليدوي
قد يكون خياراً إذا لم تكن لديك الفرصة لغسل اليدين.
قم بالسعال والعطس في فجوة ذراعك !
عند سعالك وعطاسك، تقوم بنشر قطرات صغيرة جداً
جد اً تحتوي على العناصر المعدية. إن السعال والعطس
في فجوة ذراعك أو في منديل ورقي يمنع العدوى من
الانتشار في البيئة المحيطة بك و يحمي يديك من
التلوث.

Nadaafada baabacda gacanta
Iska ilaali faafinta cudurka oo la soo gaarsiiyo iyo gaarsiisid
Joogto iskaga dhaq baabacda gacanta!
Maadada oo cudurka faafiso si fudud bey baabacda gacanta iyo meelaha kale ugu dhegtaa oo tusaale ahaan dhegta ilbaabka. Weeyna sii faafaayaan markaa qofkale baabacda gacantiisa taabatid. Sidaas daraadeed badanaa ku dhaq saabuun iyo biyo kulul baabacda gacmahaada. Markasto iska dhaq baabacda intaadan cunto cunid u fadhiisan, cunto karin bilaabin iyo intaadan musqusha ka soo bixin. Khamriga gacanta waxey noqon kartaa xal haddii aadan haystan fursad aad iskaga dhaqdo baabacda gacmaha.
Ku qufac iyo hindhisho laabka gacanta!
Markaa qufacdid iyo hindhishootid waxaa faafaayo dhibco yaryar oo la socdo maadada cudurka faafiso. Haddii laabka gacanta ama xaanshida diifka ku qufacdid iyo hindhishootid waxaad yareen faafinta cudurka oo kuma faafineysid goobta aad joogtid ama baabacda gacmahaada.

Good hand hygiene
Avoid getting infected and infecting other
Wash your hands often
Infectious substances stick easily to hands and other surfaces such as door handles. They are then passed on when you touch someone with your hands. So wash your hands often with soap and hot water. Always wash your hands before meals, when handling food and after a toilet visit. A hand gel can be an alternative when you are not able to wash your hands.
Cough and sneeze in the bend of your arm!
When you cough and sneeze, small, small drops containing infectious substances are spread. By coughing and sneezing in the bend of your arm or in paper hankie, you prevent infection spreading around you or contaminating your hands
Cough and sneeze in the bend of your arm!
When you cough and sneeze, small, small drops containing infectious substances are spread. By coughing and sneezing in the bend of your arm or in paper hankie, you prevent infection spreading around you or contaminating your hands.

Vårt forum