Vid havet vill jag bo!

Välkommen till Nynäshamnsbostäder.

 

 

Registrera dig i kön
Lediga bostäder
Felanmälan

HÄMTA / LÄMNA NYCKLAR - SIGNING / RETURNING KEYS

Bästa hyresgäst!

För oss är Din och våra medarbetares hälsa och säkerhet viktigast av allt.

Med anledning av det rådande läget har vi beslutat om följande instruktioner gällande nyckelhantering för er som ska flytta in i eller ut ur en av våra bostäder det kommande månadsskiftet.

Tack för Ditt samarbete!

________________________________________________________

Dear customer!

Yours and our employees health and safety comes first in hand.

Due to the prevailing situation, we have decided on the following instructions regarding key management for those who will move into or out of one of our homes in the coming month.


Thanks for your cooperation!

________________________________________________________

ÅTERLÄMNING AV NYCKLAR

*Lägg dina nycklar i en genomskinlig plastpåse.

*Vi tar endast emot 5 personer åt gången i receptionen.

*Möts av en låst dörr ber vi dig vänta utanför porten tills föregående kund lämnat receptionen.

*Har du vistats utomlands de senaste 7 dagarna – skicka ett ombud att lämna nycklarna. Ingen fullmakt behövs.

*Har du vistats i ett högriskområde de senaste 14 dagarna – skicka ett ombud att lämna nycklarna. Ingen fullmakt behövs.

*Känner du dig sjuk på morgonen – skicka ett ombud att lämna nycklarna. Ingen fullmakt behövs.

*Om du har möjlighet att lämna nycklarna innan kl.12 på avflyttningsdagen är det jättebra.

 

UTLÄMNING AV NYCKLAR

*Vi tar endast emot 5 personer åt gången i receptionen.

*Om du möts av en låst dörr när du kommer,  ber vi dig vänta utanför porten tills föregående kund lämnat receptionen.

*Har du vistats utomlands de senaste 7 dagarna – skicka ett ombud att kvittera ut nycklarna. Kontakta oss gällande fullmakt för detta.

*Har du vistats i högriskområde de senaste 14 dagarna – skicka ett ombud att kvittera ut nycklarna. Kontakta oss gällande fullmakt för detta.

*Om du känner dig sjuk på morgonen-skicka ett ombud för att kvittera ut nycklarna. Kontakta oss gällande fullmakt för detta.

*Ta gärna med en egen bläckpenna.

 

RETURNING YOUR KEYS

*Please put the keys in transparent plastic bag. 

*We only allow 5 people at a time in the reception.

*If the door´s locked, please wait outside the building until the previous customer has left.

*If you have been abroad within the last 7 days – send someone else to return your keys. 

*If you have visit a high-risk area within the last 14 days – send someone else to return the keys.

*If you feel sick –send someone else to return the keys.

*If you can leave the keys in advance, please do so.

 

SIGNING KEYS

*We only allow 5 person at a time in the reception.

*If the door´s locked when arriving, please wait outside the building until the previous customer has left.

*If you have been abroad within the last 7 days – send someone else to sign the keys – contact us regarding this.

*If you have been in a high-risk area within the last 14 days – send someone else to sign the keys – contact us regarding this.

*If you feel ill – stay at home and send someone else to sign for the keys. Contact us regarding this.

*Please bring your own pen.

 

TILLSAMMANS HJÄLPS VI ÅT!

THANKS FOR HELPING OUT!

Vårt forum