Välkommen till Nynäshamnsbostäder!

OBS! Ändrade öppettider 19/10- 31/12

Registrera dig i kön
Lediga bostäder
Felanmälan

BILPLATS

För att kunna hyra en bilplats måste du vara hyresgäst hos Nynäshamnsbostäder.

Undantag kan göras i områden där det finns många outhyrda platser. Dock äger vi rätten att säga upp en sådan plats om behov uppstår. Bor du tillsammans med någon som har ett hyresavtal och vill ha en bilplats så är det kontraktsinnehavaren som måste söka och stå på avtalet.

Platserna tilldelas den sökande med längst boendetid (i sin befintliga lägenhet). Detta med anledning av bristen på bilplatser.

I första hand gäller en p-plats per bostad men om det finns gott om platser i bostadsområdet kan du få hyra en plats till, dock äger vi då rätten att säga upp avtalet om behov uppstår. 

Observera att de hyresgäster som inte har någon p-plats går före i kön oavsett kötid.

Bilplatserna är endast avsedda för körduglig personbil eller motorcykel.

Vid uppsägning eller tecknande av nytt bilplatsavtal så nollställs kötiden.

Byte av bilplats

Du kan byta din bilplats, men tänk på att du har uppsägningstid på tre (3) månader. 

Om du anmäler intresse för en bilplats och har för avsikt att byta den du redan har så behöver du meddela oss det.

 

Om du flyttar

Om du flyttar ifrån oss eller flyttar till ett annat område kan du inte behålla din bilplats.

Vårt forum