Vi reser mer än aldrig förr och många av oss åker utomlands eller tar in på hotell och det är bl a då vi kan få med oss lite otrevliga kryp hem som vägglöss och kackerlackor.

Antalet saneringar i våra lägenheter har ökat och ökar varje år. Här har vi länkat till lite fakta och tips!

VIKTIGAST AV ALLT!

Du är skyldig att ringa till Anticimex eller Nynäshamnsbostäder om du misstänker att det finns vägglöss i din lägenhet. Enligt 12 kap 26 § i Jordabalken är "en hyresgäst skyldig att ge hyresvärden tillträde till lägenheten för att utrota ohyra. Ett brott mot denna regel innebär att hyresrätten förverkas och uppsägning av kontraktet kan ske".

På anticimex hemsida kan du som drabbats av skadedjur själv identifiera djuret, www.anticimex.com/sv-SE/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/

Som hyresgäst hos oss är skadedjurssaneringen via Anticimex kostnadsfri.

Läs mer om vägglös här

Läs mer om kackerlackor här

 

Vartannat år brukar det vara ovanligt många getingar enligt Anticimex, 2018 förutspås bli ett sådant. Lättast är, att så fort som möjligt, medan boet är litet, dammsuga eller skäran ner boet i en plastpåse, helst på kvällen när getingarna är mindre aktiva. Anticimex har gjort en film hur du blir av med getingar, se Anticimex film här