Välkommen till Nynäshamnsbostäder!

Registrera dig i kön
Lediga bostäder
Felanmälan

FASTIGHETSJOUREN - KVÄLLAR OCH HELGER 

Hit vänder du dig endast vid akuta fel i lägenheten eller fastigheten som inte kan vänta tills du kan ringa din områdesansvarige. Om det inte är akut kan du bli ersättningsskyldig för utryckningen.

Telefon: 010-447 42 25 Securitas FASTIGHETSJOUR 

PROPERTY EMERGENCY SERVICE - EVENINGS AND WEEKENDS

This is the phonenumber you call if there is a serious emergency in your apartement or in your building that must be taken care of immediately, call 010-447 42 25


STÖRNINGSJOUR/
TRYGGHETSJOUR - KVÄLLAR OCH HELGER

Telefon: 010-447 42 25 Securitas STÖRNINGSJOUR

DISTURBANCE CALL - EVENINGS AND WEEKENDS

Securitas 010-447 42 25

FELPARKERADE BILAR

Du kan själv se till att felparkerade bilar hamnar rätt genom att ringa till Aimo park.
Telefon: 0771-96 90 00.

PARKING COMPANY

If incorrectly parked car at your space - call Aimo Park 0771-96 90 00.

SKADEDJUR

Du är skyldig att agera om du hittar olämpliga djur i din lägenhet, såsom vägglöss eller kackerlackor. Då ringer du till Anticimex så kommer de och hjälper dig.

Telefon: 075-245 10 00, www.anticimex.se
Läs mer om skadedjur här

PROBLEMS WITH BUGS OR VERMIN

If you discover bugs, termites or vermin in your apartment, you are obligated to report it.  Call Anticimex 075-245 10 00.

Vårt forum