10 ton kläder har återvunnits på ett halvår

På ett halvår har 10 ton kläder lämnats i de gröna tunnorna som Human Bridge har ställt ut i våra områden. Dessa kläder kan nu återvinnas, säljas i Human Bridge Second hand butiker eller användas till humanitära insatser i olika delar av världen. Allt överskott vid försäljning av textilier går till olika biståndsinsatser.