Utrullningsplan av Öppen Fiber på Estövägen och Valthornsvägen är klar.Läs mer här ...

Allmänt

Utrullningsplan av Öppen Fiber på Toppstigen/Krokvägen är klar.Läs mer här     ...

Allmänt

Hyresöverenskommelsen 2016 var tvåårig vilket innebär att årets hyreshöjning är klar.  Från och med 1 april höjs hyrorna med 0,75% med några justeringar, se nedan. Lägenheter med hushållsel i hyran, Carl Bondes väg, höjs med 2 kr/kvm/år innan 0,75% läggs på hyran. Lägenheter med kallhyra, Kyrkgatan 10-12, sänks med 2 kr/kvm/år och höjs därefter med 0,75% Lägenheter med kall ...

Allmänt

När snön kommer kan inte allt skottas undan på en och samma gång men vi försöker alltid så snabbt som möjligt skotta och sanda för att underlätta framkomligheten vid entréer, parkeringar, gångbanor och sophus för att förhindra problem och olyckor. Om du har cykel och tillgång till cykelförråd så råder vi dig att ställa in den där. Då slipper cykeln att bli förstörd och samtidi ...

Allmänt

Utrullningsplan FiberTV för Nyblevägen, Fredsgatan och Åkargränd är fastställd.Läs mer här ...

Allmänt

I och med att hyresgäster med Hem-TV är överflyttade eller håller på att flyttas till Fiber-TV har vi sagt upp avtalet med Hem-TV enligt tidigare avisering. Sändningen bryts 2017-01-31. ...

Allmänt

Utrullningsplan för TV i Sorunda och Stora Vika är fastställd, läs mer ...

Allmänt

Har du fått ett lägenhetserbjudande som du ska svara på?När du går in under "Erbjudande" och besvarar ditt/dina erbjudande så kommer du först att länkas till din profilsida.Kontrollera att uppgifterna stämmer, scrolla sedan ned och välj "spara", först då kommer ditt svar att registreras. ...

Allmänt