Begränsad service från uthyrningen och våra områdesansvariga 190601-190831

Under semesterperioden 2019-06-01---2019-08-31 handlägger uthyrningen inga ärenden gällande överlåtelseansökan, ansökan om andrahandsuthyrning, ansökan om byte/direktbyte av bostad. Vi tar heller inte emot beställningar av modexakök, säkerhetsdörrar eller valfritt lägenhetsunderhåll.

Under sommaren har också vi också en begränsad service från våra områdesansvariga. De vikarierar för varandra och hinner bara med det som är akut. Mindre akuta ärenden, som kan vänta till alla är tillbaka, kommer bara att hanteras i mån av tid.