Bryggargatan fortsatt avstängd 2019

Information från Nynäshamns kommun gällande Telegrafenområdet

Bryggargatan kommer den 17 september att stängas av helt för trafik på sträckan mellan Nynäsvägen och Vaktbergsvägen. Detta beror på arbeten med gata, vatten och avlopp som kommer att pågå under hösten 2019.

Det gäller för boende och besökare

Boende och besökare till Bryggargatan 2 och Nynäsvägen 14 A-C hänvisas att använda in- och utfarten mot Industrivägen.

Andra trafikförändringar i området

Industrivägen 

Busshållplatsen utanför Gotthem på Bryggargatan är flyttad till Industrivägen mitt emot telemasten och trappan ner till Sjötelegrafens köpcentrum.

Industrivägen är öppen för genomfartstrafik.

Nynäsvägen

Fortsatt begränsad framkomlighet. Körfält och gångbanan på norra sidan beräknas öppna igen under hösten 2019.

Telivägen  

Telivägen är åter öppen för trafik.

Frågor

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta kommunens kontakscenter: 08-520 680 00, kontaktcenter@nynashamn.se

Läs mer om vad som händer i Telegrafenområdet, klicka här