Förbud mot rökning på offentliga platser utomhus

Fr.o.m. 1 juli är det inte längre tillåtet att röka på till exempel uteserveringar, lekplatser, tågperronger, busshållplatser och idrottsplatser. Förbudet gäller även e-cigaretter. Den nya lagen har kommit till för att regeringen vill minska svenskarnas bruk av tobak. Målet är att Sverige ska vara rökfritt till 2025.