Försenad inflyttning i Telegrafen

Inflyttningen är uppskjuten med fyra veckor för samtliga lägenheter. Det innebär att du som har hyreskontrakt från och med den 1 juni kommer att få vänta med att flytta in till den 1 juli. Du som har kontrakt från och med den 16 juni får flytta in den 16 juli och du som har kontrakt från och med den 1 juli, flyttar in den 1 augusti.

Vi beklagar det som hänt. Anledningen är bland annat att det har blivit försening med att ansluta fastigheten till elnätet. I och med att det inte har funnits permanent ström till fastigheten har det heller inte gått att besikta hissar, styr- och reglerutrustning eller ventilationen. Det innebär att byggnaden inte är godkänd att flytta in i.

Ni behöver inte betala någon hyra till oss för tiden innan inflyttning kan ske.

För dig som kan lösa boendet på egen hand

Vi erbjuder dig en månad hyresfritt från och med inflyttningsdagen som regleras i ett separat avtal som vi kommer att skicka till dig.

Vid behov kan vi även täcka kostnad för att förvara möblemang och lösöre under den perioden som bygget är försenat mot uppvisade av kvitto. Vi vill i så fall att du har en dialog med oss innan så att ersättningen är skälig.

För dig som inte har någonstans att ta vägen

Om du absolut inte kan lösa ditt boende får du kontakta oss. Vi kan ersätta dig för dina omkostnader för annat boende mot uppvisande av kvitto. Vi vill att du har en dialog med oss innan så att ersättningen är skälig.

 

VI VILL HA KONTAKT MED ER ALLIHOP SÅ ATT VI VET ATT NI HAR FÅTT INFORMATIONEN!

För er som inte drabbas akut av detta dvs som kan lösa ert boende själva under tiden fram till inflyttning ber vi er att i första hand maila oss istället för att ringa. Detta så att vi kan prioritera att hjälpa de hyresgäster som kommer att sakna boende och för vilka det kommer att bli en mer akut situation. Vi hoppas att ni har förståelse för det.

 

Kontakta Nynäshamnsbostäder på tfn 08-520 687 18 eller 08-520 687 24. Du kan också maila till telegrafen@nynasbo.se senast den 3 maj.