Missfärgat vatten från kranen?

Under förra veckan började VA-förvaltningen med att lägga ner en huvudvattenledning till in till Nynäshamn. Det kan leda till att vattnet blir missfärgat. Det beror på att avlagringar kan lossna från ledningarna när vattenhastigheten och strömningsriktningen ändras. Missfärgat vatten är inte farligt för hälsan. Spola en stund tills vattnet är klart igen och undvik att tvätta just då. Rengör gärna silarna i kranarna.