Viktig information till hyresgäster som har TV från HemTV:
Kanalerna Eurosport, Cartoon/TCM fungerar inte för tillfället.
Anledningen är att bolagen för aktuella kanaler har ändrat frekvens och den utrustningen som finns installerad idag stödjer inte den nya frekvensen. Ansvaret av leveransen ligger fortfarande på HemTV men eftersom HemTV är under avveckling finns det en ömsesidig förståelse från Nynäshamnsbostäder sida på att det i det här skedet inte är rimligt att investera mer pengar på något som ändå är under avveckling.
För kännedom pågår förhandlingar mellan Nynäshamnsbostäder och Hyresgästföreningen om ett nytt kollektivt och modernare TV paket som berör hela Nynäshamnsbostäders bestånd. Nya fastigheter, Stora Vika och Ösmo är prioriterade områden. Tidshorisonten är att en ny överenskommelse tordes vara klar innan oktober månads utgång.