Har du fått ett lägenhetserbjudande som du ska svara på?
När du går in under "Erbjudande" och besvarar ditt/dina erbjudande så kommer du först att länkas till din profilsida.
Kontrollera att uppgifterna stämmer, scrolla sedan ned och välj "spara", först då kommer ditt svar att registreras.