I och med att hyresgäster med Hem-TV är överflyttade eller håller på att flyttas till Fiber-TV har vi sagt upp avtalet med Hem-TV enligt tidigare avisering. Sändningen bryts 2017-01-31.