Utrullningsplan för TV i Sorunda och Stora Vika är fastställd, läs mer