Under hösten kommer brandkåren att ha en dörrknackningskampanj på Backluravägen 3-25. Ett antal söndagar under september-november kommer de att komma på besök och bl a informera om hur man kan förebygga brand i hemmet. De kommer att tala om när de kommer till just ditt hus genom anslag i trapphuset.