Utrullningsplan av Öppen Fiber inom hela beståndet är klart.
Läs mer här