Utrullningsplan av Öppen Fiber på Estövägen och Valthornsvägen är klar.
Läs mer här