Utrullningsplan av Öppen Fiber på Toppstigen/Krokvägen är klar.
Läs mer här