Den bostadsbrist som idag råder genererar dessvärre en mängd oriktiga hyresförhållanden. Av den anledningen har vi skärpt reglerna och kontrollen gällande ansökan om direktbyten. Läs om detta i stycket om direktbyten i vår uthyrningspolicy här.