Södertörns Renhållningsverk har gjort några tester med majstärkelsepåsar och det visar sig att det blir plastartiklar kvar i restprodukten.

 

Alla fem ägarkommuner har kommit fram till att vi ska använda den mest miljövänliga påsen till matavfallet.

 

Majsstärkelsepåsen är en bioplast som är komposterbar, men den behöver hög värme och syre för att brytas ner. Den miljön finns inte i de flesta biogasanläggningar i Sverige. Inte heller i trädgårdskomposten om nu någon trodde det.

 

Papperspåsen är alltså mer miljöanpassad än majsstärkelsepåsen. Bioplastpåsen, som den också kallas, består av ca 50% majsstärkelse. Resten består av en polyester, framställd ur råolja. Majsstärkelsepåsen är alltså inte en produkt framställd ur förnyelsebar råvara.

 

Papperspåsen är väl beprövad och används i större delen av de kommuner i Sverige som har matavfallsåtervinning.