Under året är ambitionen att vi ska besöka samtliga hyresgäster. Det gör vi för att vi vill höra vad som är bra i era områden och vad som är mindre bra. Vi har redan varit på besök i Stora Vika och i Ösmo för att samla in ris och ros.

I Stora Vika är ni nöjda med att det är nära till skog och hav, barnvänligt, låg hyra och vänliga grannar. Ni är mindre nöjda med att det är okynnesåkning på gångvägar, dåliga staket runt uteplatserna, vissa grannar behöver ha en tillskrivelse för att uteplatserna används som upplag för skrot.

I Ösmo är det lugnt och tyst, en positiv blandning av både boendeformer, ålder och bakgrund. Känns otryggt när det är mörkt. Ni är nöjda med utegårdarna men mindre nöjda med att parkeringsplatserna som upplevs för små. Förslag kom fram att göra om några platser till 24 h parkering på Nyblevägen, det är genomfört. Hemtjänstens gamla parkeringsplatser på Torgvägen 6 görs om till uthyrningsplatser.

Nedan är schemat för de andra bomötesbesöken

8 juni - Odins väg/Sigyns väg, Heimdalsvägen

22 augusti - Backluravägen 3-25

26 september - Sorunda

24 oktober - Backluravägen 20-28, 30-112

14 november - Åkargränd/Fredsgatan, Industrivägen/Nynäsvägen, Lövlundsvägen/Apoteksgatan/