VA-avdelningen informerar

 

VA-avdelningen kommer tillsammans med Stadsmiljöavdelningen att utföra ledningsrenovering på Valthornsvägen.

Arbetet omfattar utbyte av vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar. Ledningarna är i dåligt skick och är i behov av förnyelse.

Arbetet kommer innebära en viss begränsning i framkomlighet på Valthornsvägen för både biltrafik och gående.

Ett antal kortare vattenavstängningar kommer att ske men information om dessa kommer ske vid varje specifikt tillfälle.

Varje vattenavstängning kommer inte att påverka hela gatan utan berörda fastigheter kommer få information genom informationsblad på entrédörrarna.

Arbetet påbörjas under vecka 7 och kommer pågå under hela våren.

Mer information hittar ni inom kort på kommunens hemsida: www.nynashamn.se/Valthornsvagen       

 

 

 

För mer information kontakta VA-kundtjänst

Telefon: 08-520 689 90

e-post: vatten.vaabonnent@nynashamn.se

 

 

VA-avdelningen
Nynäshamns kommun