Hyresöverenskommelse för 2018 är klar. De nya hyrorna börjar gälla fr o m 1 april 2018. Höjningen är 0,75%

Carport, varm- och kallgarage höjs med 15 kr/månad, parkeringar med motorvärmare med 10 kr/månad och vanliga parkeringar höjs med 5 kr/månad.