Med anledning av utskicket av broschyren Om krisen eller kriget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap så har vi fått frågor om var skyddsrum finns. Här hittar du samtliga adresser i Nynäshamns kommun där skyddsrum finns. Mer information finner du på deras hemsida www.msb.se