I dagarna har vår kundenkät gått ut till några av er hyresgäster. Det är hälften av alla våra hyresgäster som får besvara den, urvalet är slumpmässigt gjort av AktivBo som gör undersökningen åt oss. Resultatet kommer i slutet av september och ni kommer att få återkoppling på vår hemsida och i vår kundtidning