Renovering av delar av parkeringen 3 på Backluravägen

1 juli-5 juli, 29 juli-2 augusti renoveras plats 210-273. Räcket framför bilarna ska bytas och nya parkeringslinjer ska målas. Det innebär att de bilarna måste parkeras någon annanstans. Q-park är informerade.

Perioden 8 juli-26 juli kan ni stå på platserna men lämna plats framför bilen (ca 1 m) så att nya räcken kan monteras.