Sandsopning

Sandsopning i våra områden pågår för fullt. Område för område sopas av, allt beräknas vara klart till maj.