Tillfällig avstängning av vattnet 16 maj på Estövägen 5

Vi kommer att byta kallvattenledningar på Estövägen 5, torsdag 16/5 mellan kl 08-18. Vattnet kommer att stängas av och på under dagen.