Transtema tar över servicen av Nynäshamnsbostäders fibernät

Telia Wholesale/Skanovas partner på nätservice Transtema tar över servicen på NYBO:s nät den 6/5.

 Detta sker då Svenska Stadsnät har ingått i Telia Infra och varumärket är i inledningen av en integration till Telia.