Nynäshamnsbostäder tar datasäkerheten på största allvar
Servrarna som vi använder där vi lagrar dina personuppgifter finns på Cygates driftcentral i Sverige. Cygate ansvarar bland annat för backuper och skalskydd.
All kommunikationen till och från systemen sker krypterat och med stark autentisering. Bland annat är Mina Sidor krypterad.
Övriga IT-tjänster som Nynäshamnsbostäder använder är Microsoft Office 365.

 

Autentisering och kryptering
All datakommunikation till och från användarens datorer krypteras med SSL, den mest använda internetstandarden för krypterad kommunikation. För att få tillgång till Mina Sidor krävs inloggning med användarnamn och lösenord.

Lagring och backuper
Nynäshamnsbostäders IT-tjänster driftas på servrar i datahallar som övervakas dygnet runt och det finns alltid personal tillgänglig. Lagringen av data finns på två geografiskt separerade i Sverige och inom EU med full redundans och backuper tas dagligen.
Datahallen är utrustad med brandskydd och klimatsystem. Nynäshamnsbostäder servermiljö och nätverk skyddas av brandväggar.

Kunskaps- och informationsskydd
Endast ett fåtal nyckelpersoner känner till hur säkerhetssystemet är uppbyggt.
All IT-personal är bunden av ett sekretessavtal som förhindrar spridning av data, information, samt kundens eller användarens personuppgifter. Endast behörig personal har tillgång till uppgifterna och behörigheten styrs av Nynäshamnsbostäder IT-avdelning.