UPPHANDLINGAR

Just nu handlar vi upp entreprenörer för snöröjning. Upphandlingsunderlaget ligger på Visma tendsign.