Lediga bilplatser

Spara filter som bevakning

Backlurav/park 3

Parkeringsplats

Visa detaljerad information
234-970-00-0264

Parkering kan endast hyras av befintligt hyresgäst

Hyra
221 Kr
Uppgång
Ledig fr.o.m.
2019-01-01
Postadress
Backlurav/park 3
149 43
Nynäshamn
Hyra
781 Kr
Uppgång
Ledig fr.o.m.
2019-08-01
Postadress
Mejerivägen
Hyra
330 Kr
Uppgång
1
Ledig fr.o.m.
2019-05-01
Postadress
Backlurav/park 2
149 43
Nynäshamn
Hyra
531 Kr
Uppgång
Ledig fr.o.m.
2019-06-01
Postadress
Hillersjövägen
148 60
STORA VIKA
Hyra
238 Kr
Uppgång
3
Ledig fr.o.m.
2019-06-01
Postadress
Hillersjövägen
148 60
STORA VIKA
Hyra
221 Kr
Uppgång
Ledig fr.o.m.
2019-07-01
Postadress
Valthornsvägen 5
149 50
Nynäshamn
Hyra
221 Kr
Uppgång
1
Ledig fr.o.m.
2019-08-01
Postadress
Backlurav/park 2
149 43
Nynäshamn
Hyra
221 Kr
Uppgång
Ledig fr.o.m.
2019-02-01
Postadress
Backlurav/park 3
149 43
Nynäshamn
Hyra
221 Kr
Uppgång
Ledig fr.o.m.
2019-05-01
Postadress
Backlurav/park 3
149 43
Nynäshamn

Backlurav/park 3

Parkeringsplats

Visa detaljerad information
234-970-00-0246

Parkering kan endast hyras av befintligt hyresgäst

Hyra
221 Kr
Uppgång
Ledig fr.o.m.
2019-02-01
Postadress
Backlurav/park 3
149 43
Nynäshamn

Backlurav/park 3

Parkeringsplats

Visa detaljerad information
234-970-00-0255

Kan endast hyras av kund med kontrakt hos oss på Backluravägen 3-25

Hyra
221 Kr
Uppgång
Ledig fr.o.m.
2019-04-01
Postadress
Backlurav/park 3
149 43
Nynäshamn
Hyra
128 Kr
Uppgång
Ledig fr.o.m.
2019-07-01
Postadress
Marstaplan
148 70
STORA VIKA
Hyra
320 Kr
Uppgång
1
Ledig fr.o.m.
2019-07-01
Postadress
Lövlundsvägen
149 30
NYNÄSHAMN
Hyra
387 Kr
Uppgång
Ledig fr.o.m.
2019-07-01
Postadress
Backlurav/park 3
149 43
NYNÄSHAMN
Hyra
320 Kr
Uppgång
2
Ledig fr.o.m.
2019-06-01
Postadress
Bryggargatan
149 41
Nynäshamn
Hyra
320 Kr
Uppgång
2
Ledig fr.o.m.
2019-06-01
Postadress
Bryggargatan
149 41
Nynäshamn
Hyra
320 Kr
Uppgång
2
Ledig fr.o.m.
2019-06-01
Postadress
Bryggargatan
149 41
Nynäshamn
Hyra
320 Kr
Uppgång
2
Ledig fr.o.m.
2019-06-01
Postadress
Bryggargatan
149 41
Nynäshamn
Hyra
320 Kr
Uppgång
2
Ledig fr.o.m.
2019-06-01
Postadress
Bryggargatan
149 41
Nynäshamn
Hyra
320 Kr
Uppgång
2
Ledig fr.o.m.
2019-06-01
Postadress
Bryggargatan
149 41
Nynäshamn
Hyra
320 Kr
Uppgång
2
Ledig fr.o.m.
2019-06-01
Postadress
Bryggargatan
149 41
Nynäshamn
Hyra
320 Kr
Uppgång
2
Ledig fr.o.m.
2019-06-01
Postadress
Bryggargatan
149 41
Nynäshamn
Hyra
320 Kr
Uppgång
2
Ledig fr.o.m.
2019-06-01
Postadress
Bryggargatan
149 41
Nynäshamn
Hyra
320 Kr
Uppgång
2
Ledig fr.o.m.
2019-06-01
Postadress
Bryggargatan
149 41
Nynäshamn