Välkommen till Nynäshamnsbostäder!

OBS! Ändrade öppettider 19/10- 31/12

Registrera dig i kön
Lediga bostäder
Felanmälan

NYPRODUKTION

Det nya ägardirektivet, beslutat i kommunfullmäktige 2019-10-17, överensstämmer i stort med tidigare beslutade ägardirektiv. Vad gäller målsättning för nybyggnation finns ett strävansmål om 300 st lägenheter fram till år 2022.

Vi har flera byggprojekt igång som befinner sig i olika faser av byggprocessen. Processen från idé till färdigt hus har många steg och beslut som skall fattas på vägen. 

 

Humlan

Idunvägen/Fröjas väg

Här planeras för 90 lägenheter i 4-6 våningar.

Beräknad byggstart våren 2021

Beräknad inflyttning under 2022

Humlans detaljplan har vunnit laga kraft och kommer att bli nästa nyproduktion. 

(Med reservation för ev. ändringar)

Kullsta

Nynäsgårds station/Kullstagränd 

Här planeras för ca 80 lägenheter.

Beräknad byggstart under 2022

Beräknad inflyttning under 2023

(Med reservation för ev. ändringar)

Valkyrian

Mörbyvägen

Här planeras för seniorboende.

Processen är ännu inte påbörjad men vi har ett positivt planbesked från Nynäshamns kommun.

(Med reservation för ev. ändringar)

Förmedling av nyproducerade lägenheter

Tilldelningen av nyproducerade lägenheter går till på samma sätt som övriga lägenheter, d.v.s. att de tilldelas på kötid och kommer att publiceras under "Sök ledigt.

För att kunna anmäla intresse för lediga lägenheter måste du vara registrerad som sökande.

Registrera dig här

Vårt forum