PROJEKT

I ägardirektivet från Nynäshamns kommun som författades under våren 2015 står bl a att läsa:
”Kommunens mål är att möjliggöra byggande av mellan 100 och 300 bostäder per år.
Bolaget ska bygga 200 lägenheter till år 2019. Den huvudsakliga inriktningen ska vara kompletterande bebyggelse i stadsdelar där andelen hyresrätter bör öka eller där bolaget har möjlighet att nyproducera”

Så vad är då på gång inom det området?

Vi har flera byggprojekt igång som befinner sig i olika faser av byggprocessen. Processen från idé till färdigt hus har många steg och beslut som skall fattas på vägen. 


Förmedling av nyproducerade lägenheter

Tilldelningen av nyproducerade lägenheter går till på samma sätt som övriga lägenheter, d.v.s. att de tilldelas på kötid och kommer att publiceras under "Sök ledigt.

För att kunna anmäla intresse för lediga lägenheter måste du vara registrerad som sökande.

Registrera dig här

 

Humlan

Gröndalsvägen/Fröjas väg

Här planeras för ca 80 lägenheter i 4-6 våningar.

Beräknad byggstart under 2019

Beräknad inflyttning under 2020

Humlans detaljplan har vunnit laga kraft och kommer att bli nästa nyproduktion. 

(Med reservation för ev. ändringar)

Kullsta

Nynäsgårds station/Kullstagränd 

Här planeras för ca 80 lägenheter.

Beräknad byggstart under 2019

Beräknad inflyttning under 2020

(Med reservation för ev. ändringar)

Valkyrian

Mörbyvägen

Här planeras för seniorboende.

Processen är ännu inte påbörjad men vi har ett positivt planbesked från Nynäshamns kommun.

(Med reservation för ev. ändringar)